Stichting Onbeperkt De Wereld In (Stichting ODWI), heeft als doel het realiseren ter bevordering van acceptatie, respect, begrip, tolerantie, weerbaarheid en actief burgerschap van groepen die op grond van ras, geloof, handicap, afkomst, geslacht, leeftijd en op welke grond dan ook buiten de samenleving vallen.

Stichting ODWI heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen nut.

Stichting ODWI tracht haar doel te bereiken door:

  • Het organiseren van dialoog dagen
  • Het organiseren van discriminat
  • ie dagenHet organiseren van Landenmarkt
  • Het organiseren van informatie avonden
  • Het inventariseren van toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen
  • Het organiseren van internationale uitwisselingen

Stichting ODWI kan haar activiteiten uitvoeren door giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen en legaten. De stichting doet geen uitkering aan oprichters of bestuurders.